การเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

ผู้เชี่ยวชาญในเหตุการณ์ยังกล่าวอีกว่าประเทศไทยควรใช้ประโยชน์จากตำแหน่งในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้เพื่อส่งเสริมการรวมตัวของภูมิภาคเพื่อรับมือกับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับจีนได้ดียิ่งขึ้น ขณะนี้อาเซียนเป็นหุ้นส่วนการค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยโดยมีการส่งออกของไทยสูงถึง 25% ในภูมิภาคในปีที่ผ่านมาตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์

ในฐานะประธานคนปัจจุบันของอาเซียนประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในปลายปีนี้ หากการเจรจาประสบความสำเร็จ RCEP จะกลายเป็นกลุ่มการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยรวมสมาชิกอาเซียน 10 คน แต่ยังรวมถึงจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพื่อชดเชยผลกระทบของสงครามการค้าประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนต้องผลักดันให้มีการเจรจา RCEP ซึ่งจะทำให้เห็นภาพของประชาคมเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก