ควรปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขของโครงการ

ข้อเสนอนี้พยายามที่จะเพิ่มค่าโดยสารรถแท็กซี่โดยคิดเป็นร้อยละแปดของค่าโดยสารโดยรวมไม่ใช่ค่าโดยสารเริ่มต้น ค่าโดยสารเช่นจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่การจราจรติดขัด” เขาเสริมอธิบายอัตราที่เสนอขึ้นอยู่กับการศึกษาโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย Kamol กล่าวว่าผลการศึกษาพบว่าคนขับรถแท็กซี่มีรายได้เพียงวันละ 1,564 บาทและค่าใช้จ่ายเพียง 400 บาทเท่านั้น

ค่าจ้างขั้นต่ำรายวันในกรุงเทพฯอยู่ที่ 315 บาท รายได้ของคนขับรถแท็กซี่จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำค่าแท็กซี่จะเพิ่มขึ้น เขากล่าวว่ารถแท็กซี่ที่ยังไม่ได้อยู่ในโครงการ Taxi OK ควรปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขของโครงการและเข้าร่วมเพื่อที่จะได้รับอัตราค่าเช่าที่สูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่ 30 กันยายนปีนี้เจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องเรียน 48,223 รายเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่