น่านโดนน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากพายุ Bebinca

ฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายหมู่บ้านในสามเขตของจังหวัดน่านบังคับให้อพยพชาวบ้านในอำเภอสันติสุขขณะที่ชาวบ้านถูกไฟไหม้ในเขตอำเภอปัว

ฝนตกหนักได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “Bebinca” ซึ่งตอนนี้ครอบคลุมพื้นที่ตอนบนของเวียดนามและเคลื่อนตัวช้าๆในทิศทางตะวันตก พายุคาดว่าจะลดลงในภาวะซึมเศร้า

ปริมาณฝนในอำเภอปัวสันติและอำเภอแม่จริมอยู่ระหว่าง 158-200 มิลลิเมตร น้ำฝนที่ไหลเข้ามาทำให้ลำธารยาวไหลลงมาที่อำเภอปัว

น้ำท่วมฉับพลันได้รับแจ้งให้อพยพประชาชนจาก 11 หมู่บ้านในอำเภอสันติสุข

หมู่บ้านร่องและซานในเขตอำเภอของอำเภอปัวถูกน้ำท่วม โรงเรียนบ้านซานห่างจากใต้น้ำประมาณ 50 เซนติเมตรและน้ำท่วมทำให้ต้องปิดทำการในวันศุกร์

หมู่บ้านแซนไท่นายสนิทสุทธิทิพย์ชาวบ้านถูกไฟฟ้าดูดขณะเคลื่อนย้ายสิ่งของไปยังที่สูงจากน้ำที่สูงขึ้น

ในเขตอำเภอสันติสุขถนนน่านสันติสุขที่หมู่บ้านภู Yaeng ในชุมชนดูโพงและถนนสู่หมู่บ้านดอนชัยในชุมชนบ้านป่าหลวงถูกน้ำท่วมและไม่สามารถเดินผ่านได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอีก 68 หมู่บ้านในเขตอำเภอปัวอำเภอวังเหนือและเขตพื้นที่จังหวัดได้รับแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน