พาณิชย์จับมือไอคอนสยามนำสินค้าอีสานมาให้ชาวกรุงได้เลือกชม ชิม ช้อป

พาณิชย์จับมือไอคอนสยาม จัดงาน “ม่วนแซ่บอีหลี ของดีภาคอีสาน” 19-23 มิ.ย.นี้ เพื่อให้ผู้บริโภคชาวกรุงและนักท่องเที่ยวได้เลือกชม ชิม ช้อป

นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดงาน “ม่วนแซ่บอีหลี ของดีภาคอีสาน” ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2562 ณ ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม โดยได้นำสินค้าจากกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาได้เข้าไปช่วยเหลือผ่านโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้บริโภคชาวกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

สำหรับสินค้าที่จะนำไปจัดแสดงและจำหน่าย เช่น สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าอาหารและอาหารแปรรูป สินค้าจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กว่า 60 บูธ ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก หลังจากได้รับการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ และนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยมั่นใจว่าสินค้าจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

“กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้าเกษตร และอาหาร เพราะเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบผลิตได้ในประเทศ หากสามารถผลักดันให้เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน และผู้ประกอบการต่างจังหวัดมีความเข้มแข็งก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้” นายสุชาติ กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมแสดงบนเวทีที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมทุกวัน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน และยังมีการนำเสนอโปรโมชั่นสินค้านาทีทอง เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับผู้บริโภคที่เข้าร่วมงานด้วย จึงขอเชิญชวนให้เข้าร่วมงาน เพื่อเลือกชม เลือกซื้อสินค้าในวันและเวลาดังกล่าว โดยกำหนดจัดงาน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19–23 มิถุนายน 2562 ณ ลานเมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม โดยกำหนดพิธีเปิดงานวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2562 ณ ลาน Eden 1,2 ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลเวิลด์ โดยกำหนดพิธีเปิดงานวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.