หมู่บ้านหัตถกรรมผู้ไทยบ้านหนองห้าง

หมู่บ้านหัตถกรรมผู้ไทยบ้านหนองห้าง อยู่ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ ชาวผู้ไทยบ้านหนองห้างมีฝีมือโดดเด่นในด้านงานหัตถกรรม โดยเฉพาะการทำจักสานไม้ไผ่ลายขิดฝีมือประณีต ทั้งกระติ๊บ กระเตาะ กระเป๋า และภาชนะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีฝีมือในการทอผ้าลายขิดย้อมสีธรรมชาติและผ้าลายเกล็ดเต่า มีการจัดตั้งกลุ่มงานหัตถกรรมต่าง ๆ ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากความโดดเด่นในเรื่องงานหัตถกรรมแล้ว บ้านหนองห้างยังมีเอกลักษณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นต้นกำเนิดของการแสดงศิลปวัฒนธรรม “เซิ้งกระหยัง” (กระหยัง คือ ภาชนะสานคล้ายตะกร้าใส่ของ) ซึ่งถือกำเนิดจากบ้านหนองห้างเป็นแห่งแรก และถูกนำไปสร้างสรรค์ใหม่เพื่อใช้แสดงในวงโปงลาง จนกลายเป็นชุดการแสดงที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย การแสดงเซิ้งกระหยังเป็นการแสดงที่มีจังหวะเร้าใจสนุกสนาน สะท้อนถึงรูปแบบของการทำมาหากินโดยใช้กระหยังเป็นอุปกรณ์หลัก นอกจากการแสดงเซิ้งกระหยังแล้วบ้านหนองห้างยังมีศิลปะการแสดงที่โดดเด่นอีกคือ “ฟ้อนผู้ไทย” อันมีเอกลักษณ์การแต่งกายชุดแสดงที่แตกต่างจากถิ่นอื่น และ “ฟ้อนละคอน” ซึ่งเป็นการฟ้อนรำเพื่อใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นหลัก มีท่วงท่าการฟ้อนที่เป็นแบบแผนเฉพาะตนด้วยนาฏยลักษณ์ของการฟ้อนละคอนผู้ไทยบ้านหนองห้าง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand