Category: health news

การให้ยาเกินขนาดยาที่ไม่ใช่ยาในครรภ์มีความสัมพันธ์กับการลดอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ opioid อย่างมีนัยสำคัญ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Annals of Internal Medicine ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด (NIDA) และศูนย์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ระดับสูงแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NIH

ถ้าหากพูดถึงทางด้านสุขภาพร่างกายแล้วฟันก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่กับเรามาตั่งแต่เด็กๆ ถ้าหากเราไม่มีฟันเราก็ไม่สามารถขบเคี้ยวอาหารได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลรักษาฟันกันอย่างถูกวิธีโดยผกติแล้วฟันเรามี 32 ซี่ ถ้าเป็นตอนเด็กมันจะมีฟันน้ำนมถ้าหากหลุดออกไปแล้วฟันแท้จะขึ้นมาแทนแล้วจะเป็นฟันที่แข็งแรงมากแต่ถ้าหากหมดอายุการใช้งานตามวัยแล้วมันก็จะหลุดร่วงไปตามการเวลาแต่ก็มีหลายสาเหตุที่ฟันนั้นหลุดร่วงก่อนเวลาดังนั้นเราจะแบ่งสาเหตุตามวัย

เตือนอันตรายจากไฟดูด เลี่ยงเดินลุยน้ำท่วม เหตุไฟฟ้ารั่วตามกิ่งไม้ หมั่นดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นจากระดับน้ำขัง ตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตราย อาจมีน้ำท่วมสูงในบางพื้นที่ และเมื่อมีความจำเป็นต้องเดินผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้และสัมผัสเสาไฟฟ้า เสาเหล็กที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้า ป้ายโฆษณา หรือปลั๊กไฟฟ้า

เผยสถิติผู้สูงอายุถูกละเมิดสูงขึ้น มากสุดคือทางจิตใจโดนทอดทิ้ง พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “สิทธิของผู้สูงอายุไทยในสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” โดย พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 แสนคน…